Privacy policy

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek, om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site aanwenden. De door via cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website wordt overgebracht naar eigen beveiligde servers van Brouwerij De Cock of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan jouw browser ook instellen om alle cookies te weigeren, of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je aanmeldt voor een van onze diensten of die contacteert via onze website vragen we jou een aantal persoonlijke gegevens mee te delen. Die gegevens worden enkel gebruikt om onze diensten te kunnen uitvoeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Brouwerij De Cock of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou dan naar een aantal persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Brouwerij De Cock of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die beschreven in dit privacybeleid, uitgezonderd we hiervoor van jou vooraf uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

  • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
  • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
  • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
  • Wanneer Brouwerij De Cock daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Brouwerij De Cock persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

Om de aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.

Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze diensten , dan heeft Brouwerij De Cock in ieder geval uw e-mailadres nodig. Alle informatie die Brouwerij De Cock in deze precontractuele fase van u ontvangt, gebruikt Brouwerij De Cock alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.

Om de beste service aan te bieden.

Brouwerij De Cock gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In heel wat gevallen is Brouwerij De Cock wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het kader van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Om studies, testen en statistieken bij te houden.

Brouwerij De Cock kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die Brouwerij De Cock uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en diensten van Brouwerij De Cock te evalueren en deze aan te passen.

Derden

Alle informatie en persoonlijke datagegevens worden niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie en jouw persoonlijke data intern binnen onze organisatie worden gedeeld. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens, jouw persoonlijke data en jouw privacy te respecteren.

Keuzes persoonlijke data

Inzien/Aanpassen/Verwijderen

Wij bieden je de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen, of verwijderen van al je persoonlijke data die op het ogenblik van je aanvraag door ons zijn opgeslagen. Dat kan eenvoudig via e-mail aan info@brouwerijdecock.com of schriftelijk op het adres van onze maatschappelijke zetel met vermelding "Persoonlijke data".

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

  • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
  • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
  • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Brouwerij De Cock;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
  • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Brouwerij De Cock rust.

Brouwerij De Cock zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Brouwerij De Cock eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Bezwaar indienen

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Brouwerij De Cock. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt Brouwerij De Cock de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Brouwerij De Cock dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Gegevensoverdracht

Voor persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, verstrekt werden door uzelf en verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u als betrokkene het recht om deze gegevens van Brouwerij De Cock te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, alsook om Brouwerij De Cock te verzoeken om die gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere partij, indien dit technisch mogelijk is, als u wenst over te stappen naar een andere aanbieder.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").

Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Met uitzondering van het IP-adres zal er in geen enkel geval persoonlijke informatie worden doorgestuurd naar Google.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de website van Brouwerij De Cock. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

100% origineel

Het is geen etiketbier dat onder andere namen verkocht wordt.